Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 • Rekisterinpitäjä

Autotalon katsastus Oy

Kotkan Autokatsastus

Kyminlinnantie 22

48600 Kotka

 • Rekisteriasiat

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jouko Torkkeli

Puhelin: 044 2599 600

jouko.torkkeli@kotkanautokatsastus.fi

 • Rekisterin nimi

Autotalon katsastus Oy:n asiakasrekisteri

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, Autotalon katsastus Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Autotalon katsastus Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Katsastuksen, ajanvarauksen tai muun asiakaspalvelutilanteen yhteydessä henkilötietoja saatetaan tallentaa yrityksen käytössä olevaan katsastuksen toiminnanohjausjärjestelmään. Tietoja käytetään asiakaspalvelussa, myynnissä ja markkinoinnissa.

 • Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Yritys ja asema
 • Yrityksen osoitetiedot
 • Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä on rekisteröidyn itse luovuttamat tiedot asiakaspalvelutilanteissa ja kolmannen osapuolen tietolähteet. Rekisteri koostetaan Autotalon katsastus Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

 • Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain rekisteröidyn omalla suostumuksella. Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, elleivät asiasta vastaavat viranomaiset näin edellytä.

 • Tietojen poistaminen

Henkilötiedot poistetaan asiakkaan pyynnöstä.

 • Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Autotalon katsastus Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin tietosisältö on tallennettu suojattuun ja vartioituun tilaan

 • Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.